Mirë se erdhët në shkollën ILG!

Mirë se erdhët në shkollën ILG!

Shkolla ILG është institucion ndërkombëtar i OJQ-ve i themeluar dhe drejtuar nga prindër dhe mësues dhe ka për fokus zhvillimin e  një fëmije të pavarur dhe të lumtur, duke u siguruar që të gjithë nxënësit tanë të duan të mësojnë.

Bordi i Shkollës së bashku me stafin ka investuar kohë dhe ka dhene nje përkushtim të gjatë për të krijuar  një mjedis ideal që shkolla të vazhdojë të rritet drejt një shkolle të mesme të plotë. Për t'u përgatitur për këtë rritje, kampusi u zgjerua me ndërtesa të reja, duke përfshirë mensën për nxënës, e cila u hap në shtator, 2017.

Prindërit, mësuesit, dhe administrata po punojnë së bashku për të krijuar një kampus ideal. Procesi i projektimit dhe renovimit po mundëson klasa moderne me hapsirë të mjaftuëshme për studentët tanë që do t’i ndihmojë ata të  inkurajohen të zbatojnë më shumë planprogramin shkollor dhe mjedisin e përgjithshëm të të mësuarit.
 
Në kuadër të kampusit të ri i përbërë nga tri objekte, ne kemi një palestër të mbyllur, klasë për muzikë dhe art për parashkollor, mensë për parashkollor, hapsirë sportive të mbyllur, laboratorë shkencorë, audotirium për dramë dhe muzikë, kafene, sallë multimediale, studio arti, bibliotekë, fushë të hapur sporti, shesh lojërash dhe klasat për  ESL dhe SEN.
 
Që nga akreditimi, ne kemi vazhduar të punojmë për akreditimin tonë ndërkombëtar, dhe si ekip vazhdojmë të angazhojmë të gjithë anëtarët e komunitetit tonë shkollor në ruajtjen dhe zhvillimin e arsimit tonë cilësor dhe atmosferën e ngrohtë familjare për të cilën ne jemi kaq krenarë. Ne jemi një shkollë e interesuar për Diplomën Ndërkombëtare (IB) dhe jemi në proces të aplikimit për kandidim për Programin Vjetor të Fillorës (PYP) dhe Programin Vjetor të Mesëm (MYP). Ky aplikim i rëndësishëm na lejon të hulumtojmë vazhdimisht se si mund t'i zgjerojmë veprimtarite tona në të gjithë programin mësimor, në mënyrë që shkolla ILG të rritet së bashku me nxënësit tanë dhe të mbetet shkollë ku ne dëshirojmë të mësojmë.
 
Ne gjithashtu jemi angazhuar në një proces gjithëpërfshirës të rishikimit të shërbimit që ne ofrojmë jo vetëm për trupin tonë ndërkombëtarë të studentëve (85% e studentëve), por edhe për trupin tonë (studentor) lokal që vazhdon të rritet brenda komunitetit tonë. Jemi krenar për rezultatet që arrijmë me nxënësit tanë të gjuhës angleze përmes programit tonë mbeshtetes ESL dhe gjithashtu përkrahim dhe mbështesim nxënësit tanë lokalë për të marrë kompetenca në gjuhën e tyre amtare gjuhën shqipe. Ne kemi përfshirë gjuhën shqipe për folësit amtarë në kurrikulën tonë. Gjuha frenge vazhdon të jetë gjuha e dytë dhe aktivitetet pas shkollës ofrojnë mundësi të mëtejshme për vijimin e klaseve në gjuhet tjera.
 

Bazuar në Bazen e Standardeve te Perbashketa, ne vazhdojmë të sigurojmë burimet më të mira, duke përfshirë objekte manipuluese, lojëra edukative, softuerin, si dhe materiale te tjera shtesë, me qëllim të një suksesi për të gjithë studentët duke ofruar një eksperiencë edukative, frymëzuese, dhe kuptimplotë.

Në Shkollën ILG në administrojmë matjen e arritjeve akademike (MAP®) që krijon një vlerësim të përsonalizuar duke u përshtatur me nivelin individual të të nxënit të çdo nxënësi - duke matur pikërisht përparimin dhe rritjen akademike për secilin individ.

Vlerësimi i Zhvillimit të Leximit (DRA) është një tjetër test i standardizuar i leximit që na ndihmon të përcaktojmë nëse nxënësit po lexojnë mbi ose nën nivelin e klasës. Qëllimi kryesor i këtyre vlerësimeve është të përmirësojë përvojën e të nxënit të nxënësve duke përdorur informacionin e fituar për të përcaktuar hapat e mëtejshëm të mësimdhënies dhe të nxënit duke siguruar mbështetjen më të mirë të mundshme për secilin fëmijë.  

Partneriteti ynë me prindërit është çelësi i themelit tonë të fortë. Duke shërbyer në organin më të lartë drejtues, Asambleja e Përgjithshme dhe prindërit sigurojnë që fëmijët e tyre jane duke  marrë arsimin më të mirë. Ata që shërbejnë në Bord japin kontributin e tyre dhe marrin vendime të rëndësishme në buxhetimin, hartimin e politikave dhe ruajtjen e cilësive të larta të shkollës. Përderisa anëtarët e Asociacionit Prind-Mësues (PTA) dhe komitetet e shkollës ofrojnë mbështetje të rëndësishme për shkollën dhe studentët tanë. Ne inkurajojmë të gjithë prindërit të përfshihen në këto organe dhe të jenë anëtarë aktivë të komunitetit tonë duke sjellë ekspertizën dhe vizionin e tyre në shkollë sot si dhe në procesin e përmirësimit tonë të vazhdueshëm.  

Ju lutemi klikoni link-un më poshtë për kalendarin e shkollës.