Broshura e ILG-së
MIRË SE ERDHËT NË SHKOLLËN ILG!
  
APLIKONI SOT për të rezervuar një vend për fëmijën tuaj!

Shkolla ILG është e akredituar nga organi akreditues AdvancED!*
  
Shkolla ILG ështe një institucion privat jofitimprurës dhe jopartiakë që ofron arsimim me cilësi të lartë në gjuhën angleze për fëmijët vendorë dhe ndërkombëtarë nga më shumë se 30 shtete që jetojnë në Prishtinë, Kosovë.

Shkolla ILG synon të zhvillojë dhe përforcojë te secili nxënës anën intelektuale, emocionale, fizike dhe krijuese për të dhënë një kontribut pozitiv në botë.
 
*Regjistruar në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në  Kosovë
*Anëtare e Shoqatës të Shkollave të Evropës Qendrore dhe Lindore (CEESA)
 
Ne jemi të lumtur që ta ndajmë fletushkën dhe broshurën tonë me ju. Ju lutem klikoni në linkun për më shumë informacione.
 
Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht Akredituar nga AdvancED. Kurrikulën e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze. Gjuha shqipe e integruar në program.
Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar Mësimdhënës vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar në fëmijërinë e hershme, mësim dhënje dhe lëndë të veçanta.
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit Një ndërtesë e re me në qendër nxënësin, kabinet i multimedias, sallën e laboratorit shkencorë, bibliotekë, mensë, ambiente të brendshme dhe të jashtme sportive dhe hapsirë lojërash.
Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës Ambient me qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tijë duke përdorur testimin MAP dhe DRA për të përshtatur mësimdhënien për secilin nxënës.  Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës,
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar Komunitete të ndryshme dhe mbështetëse të shkollës që përfaqësojnë mbi 30 vende dhe 28 gjuhë.  PTA dhe Bordi angazhohen të i ndihmojnë prindërit të marrin pjesë në edukimin e femijëve.
Galeria nga shkolla jonëKënaquni me shumë fotografi dhe video në Galerinë Tonë ose zgjidhni një album apo imazh këtu
Është një kohë e shkëlqyeshme vogëlusha!
Arsimi para fillor
Albumi 2
Studentët e ILG-se janë shumë të lumtur për të vazhduar me mësimet e tyre not.
1st grade students creating Marble Run during ICT.
Second Grade enjoyed activities on the Earth Day!