Vacancy Announcement - ILG Elementary School Class Teacher (Grades 1-5)

Vacancy Announcement - ILG Elementary School Class Teacher (Grades 1-5)

ILG School is a not-for-profit school, serving the needs of both the international and local community in Kosovo. 

ILG School is an institution founded and run by parents and teachers having our focus on the development of an independent and happy child by ensuring that all our children love to learn.

 
ILG School’s mission is to provide quality education in an English speaking, stimulating, caring and playful learning environment while ensuring a well-balanced mix of academic and social programs. 
 
Position/title: ILG Elementary School Class Teacher (Grades 1-5) 
Supervisor: ILG School Executive Director
Salary Range: €1,107 - €1,202 (Gross) 
 
Minimum Qualifications: 
  • A Bachelor Degree in the Faculty of Education - Primary Years Program or Faculty of Teaching
  • At least two years of relevant experience
  • Fluency in English. Non-native English language speakers should have a British Council IELTS score of 7 or equivalent score from an internationally recognized institution. 
Preferred Qualifications:
  • A Master’s degree preferably in teaching for primary or secondary education;
  • International teaching experience;
  • Experience implementing the IB Primary Years Programme;
  • Teaching certificate from a recognized university. 
  • Several years of teaching experience in English; 
  • Additional skills that can be used for afterschool activities would be an advantage.

Click on the link to see the Job Description!

 
Interested applicants are asked to send a CV (resume) and cover letter that includes an outline of their educational philosophy and long-term professional ambitions, to the ILG Administration Office at ​jobs@ilg-ks.org​ by 31 March 2019 COB. 
                                                                                                                                                                                 

Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht Akredituar nga AdvancED. Kurrikulën e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze. Gjuha shqipe e integruar në program.
Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar Mësimdhënës vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar në fëmijërinë e hershme, mësim dhënje dhe lëndë të veçanta.
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit Një ndërtesë e re me në qendër nxënësin, kabinet i multimedias, sallën e laboratorit shkencorë, bibliotekë, mensë, ambiente të brendshme dhe të jashtme sportive dhe hapsirë lojërash.
Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës Ambient me qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tijë duke përdorur testimin MAP dhe DRA për të përshtatur mësimdhënien për secilin nxënës.  Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës,
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar Komunitete të ndryshme dhe mbështetëse të shkollës që përfaqësojnë mbi 30 vende dhe 28 gjuhë.  PTA dhe Bordi angazhohen të i ndihmojnë prindërit të marrin pjesë në edukimin e femijëve.