Aktivitetet Pas Mësimit

Aktivitetet Pas Mësimit
Pas aktivitete shkollore 2018
 
Programet zbavitëse dhe edukative pas aktivitete shkollore për të gjithë fëmijët e regjistuar, prindërit e të cilëve punojnë në orare të gjata dhe të ngarkuara.
 
Orari Shkollor
Orari i fillimit                                              8:00                                         
Orari  i mbarimit                                       15:00  
  
Pas Aktiviteteve Shkollore E hënë – E premte prej orës 15 deri në orën 16.  
Mësimi i zgjatur jashtë klasës…

Aktivitetet janë mbajtur gjatë gjithë vitit shkollor për moshat e ndryshme në varësi të aktivitetit. Pas- aktivitetet Shkolla ILG do t'i shpallë në fillim dhe gjatë vitit shkollor. Një gamë të gjerë të aktiviteteve për mësim jashtë klasës do të shërbejë për të zhvilluar më tej aftësitë akademike, fizike, sociale dhe emocionale, duke i ekspozuar fëmijët në argëtim dhe i angazhuar në hobi. Aftësitë dhe interesat që nuk mund t'i shfaqin ndryshe të kenë mundësi për t'i eksploruar gjatë ditës në shkollë. 

 
Aktivitetet përfshijne:
· Sporte dhe lojra (futboll, not, volejboll, kickball, shah)
· Arte vizuele (ngjyrosje, vizatim, punëdore)
· Arte performuese (kor, vallëzim. dramë, balet, piano, gitarë, violinë)
· Njohuri akademike (gjuhë të huaja, studime kulturore)
· Projekte rreth shërbimit të komunitetit (reciklim, vizitë jetimorëve)
· Edukim i jashtën (klubi i kopshtarisë, çiklizmi, hiking-u. studime natyrore)
· Gazetari dhe fotografi (revista e nxënësve dhe libri i vitit)
· TIK (kodim, lojra. robotikë)
 
Aktivitetet janë jokonkurruese dhe janë të zhvilluara në bazë të interesave të nxënësve dhe aftësive të mësimdhënësve, asistentë të mësimdhënësve, prindërve vullnetare dhe anëtaret e komunitetit lokal për kryerjen e aktiviteteve.Aktivitetet do të shpallen në fillim dhe gjatë vitit shkollor. Transporti për në shtëpi për fëmijët e regjistruar në aktivitete do të jenë në dispozicion në orën 16.00
  

Ju lutem vini re se Aktivitetet Pas Mbarimit të Orarit Mësimor do të shpallen  dhe regjistrimi do të paraqitet para çdo mbledhje në fillim apo gjatë vitit shkollor.

 
Më poshtë janë renditur aktivitetet pas shkollore për periudhën 10 shtator deri më 21 dhjetor 2018. 
 
Pas aktivitete shkollore (Tremujori i I-rë) - Nxënësit  e Shkolles Fillore 
 
   
 
 Pas aktivitete shkollore (Tremujori i I-rë) - Arsimi para shkollor dhe Kopshti i fëmijëve
 
    
 Per te shkarkuar formen ju lutem klikoni ne: Forma per shkollen fillore dhe forma per para shkollor.
 
Të akredituar ndërkombëtarisht
Të akredituar ndërkombëtarisht Akredituar nga AdvancED. Kurrikulën e bazuar në Common Core me instruksione në gjuhën Angleze. Gjuha shqipe e integruar në program.
Mësimdhënës të kualifikuar
Mësimdhënës të kualifikuar Mësimdhënës vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar në fëmijërinë e hershme, mësim dhënje dhe lëndë të veçanta.
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit
Ndërtesë dhe ambiente moderne të të mësuarit Një ndërtesë e re me në qendër nxënësin, kabinet i multimedias, sallën e laboratorit shkencorë, bibliotekë, mensë, ambiente të brendshme dhe të jashtme sportive dhe hapsirë lojërash.
Sukses për çdo nxënës
Sukses për çdo nxënës Ambient me qendër nxënësin me fokus zhvillimin tërësor të tijë duke përdorur testimin MAP dhe DRA për të përshtatur mësimdhënien për secilin nxënës.  Program të pasur të aktiviteteve pas shkollës,
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar
Komunitet Vendor & Ndërkombëtar Komunitete të ndryshme dhe mbështetëse të shkollës që përfaqësojnë mbi 30 vende dhe 28 gjuhë.  PTA dhe Bordi angazhohen të i ndihmojnë prindërit të marrin pjesë në edukimin e femijëve.