Dobrodošli u ILG Školu

Dobrodošli u ILG Školu

ILG škola je institucija koja je osnovana i koju vode roditelji i nastavnici sa fokusom na razvoj nezavisnog i srećnog deteta, osiguravajući da sva naša deca vole da uče.

Mi u ILG školi sa ponosom objavljujemo da smo se proširili i na srednju školu. Školski odbor zajedno sa osobljem je proveo ogromnu količinu vremena i posvećenosti kako bi se kreiralo idealno okruženje za školu, i kako bi se nastavilo sa rastom u pravcu pune srednje škole sa početkom ove godine i otvaranjem 8. razreda. 

Otvaranje 8. razreda za 2018/2019 akademsku godinu je prvi korak ka proširenju škole do završetka srednje škole. Kako bi se pripremili za ovaj rast, otpočeli smo proširenje našeg studentskog doma izgradnjom novih objekata koji će biti otvoreni u septembru mesecu 2017. godine. Nova zgrada kafeterije i spoljni sportski objekat su takođe planirani za 2018/2019.
 
Roditelji, nastavnici i administracija zajedno rade na kreiranju idealnog studentskog doma putem procesa renovacije i osmišljavanja; naporan rad na pružanju prostranih i savremenih učionica za naše učenike, koje će ih podstaći da se trude da maksimalno iskoriste svoje nastavne programe i opštu sredinu za učenje. Unutar naša tri nova objekta studentskog doma imaćemo zatvoreno predškolsko igralište, predškolsku muzičku sobu, predškolsku umetničku sobu, predškolsku kafeteriju, kao i zatvoreni sportski prostor, naučnu laboratoriju, dramski i muzički auditorijum, kafeteriju, multimedijalnu sobu, umetnički studio, biblioteku, otvoreni sportski prostor, igralište, i ESL sobe. 

Od dobijanja akreditacije nastavili smo da radimo sa našim međunarodnim timom za akreditaciju i angažovali sve članove naše školske zajednice na održavanju našeg kvalitetnog obrazovanja i tople porodične atmosfere, na koju smo veoma ponosni. Istovremeno, dalje istražujemo kako možemo proširiti naše usluge u okviru nastavnog programa, tako da škola raste sa našim studentima i ostaje škola u kojoj „volimo da učimo“.

Takođe smo se bavili sveobuhvatnim procesom pregleda usluga koje nudimo, ne samo našoj međunarodnoj grupi studenata, nego takođe i našim domaćim studentima, čiji broj nastavlja da se povećava unutar naše zajednice. Ponosni smo na rezultate koje postižemo sa našim učenicima koji govore engleski jezik kroz naš ESL program podrške i priznajemo da takođe trebamo podržati naše domaće studente, kako bi stekli sposobnosti na njihovom maternjem albanskom jeziku. Od ovog septembra, u naš nastavni program uključujemo i albanski jezik, za one koji govore maternjim jezikom. Francuski će i dalje biti drugi jezik, a aktivnosti nakon škole nude dalje mogućnosti za priključivanje časovima drugih jezika.  

Na osnovu Common Core standarda, nastavićemo da pružamo najbolje i najnovije udžbenike američkih izdavača i druge resurse u učionicama, uključujući manipulative, obrazovne igre, softver, i druge dodatne materijale, kako bi se došlo do svih učenika, pružajući im inspirativno i smisleno obrazovno iskustvo.   

U ILG školi nastavljamo da sprovodimo kompjuterski test dostignuća Mere akademskog napretka® (MAP®), koji stvara personalizovanu procenu prilagođavajući se individualnom nivou učenja svakog učenika — merenjem napretka učenika i preciznim rastom za svakog pojedinca. DRA je još jedan standardizovani test čitanja koji nam pomaže da utvrdimo da li učenici čitaju na nivou, iznad, ili ispod nivoa razreda. Glavna svrha ovih procena je poboljšanje iskustva u učenju učenika korišćenjem dobijenih informacija, kako bi utvrdili sledeće korake u nastavi i učenju, pružajući najbolju moguću podršku za svako dete.  

Naše partnerstvo sa roditeljima je ključ naše jake osnove. Sedeći u najvišem upravnom organu, Generalnoj skupštini, roditelji obezbeđuju da njihova deca dobijaju najbolje obrazovanje. Oni koji se nalaze u odboru daju svoj doprinos i donose važne odluke povodom određivanja budžeta, kreiranju politike, i održavanju visokih kvaliteta škole. Sa druge strane, članovi PTA  i školskih odbora pružaju neprocenjivu podršku, i školi i našim učenicima. Ohrabrujemo sve roditelje da se uključe u ova tela i da budu aktivni članovi naše zajednice, donoseći njihovu stručnost i viziju školi danas i našem kontinuiranom procesu usavršavanja.  

Posetite donji link kako bi ste otvorili školski kalendar.