Vrtić i predškolska ustanova

Vrtić i predškolska ustanova

Creche (1 godine starosti)
 Program za mališane (starosti 2 godine) 

 

Poludnevni program 8:00 to 12:30
Celodnevni program 8:00 - 15:00 
 
Program za malu decu ILG škole teži ka filozofiji i metodama Dr. Marije Montesori. Razvoj mozga i učenje su duboko zavisni od kretanja u ovom dobu. Oblasti učenja su dobro definisane, a prostor u zatvorenom i na otvorenom je stvoren kako bi dozvolio dovoljno prostora za kretanje, otkrivanje i društvenu interakciju. 
 
Vaspitač pruža smernice i vodi dete u tim ranim godinama u pažljivo pripremljenom okruženju ispunjenim sa dosta motornog kretanja, kao i obogaćivanjem jezika i praktičnim životnim prilikama. Pripremljeno okruženje je lepo i pažljivo uređeno stimulativnim materijalima i aktivnostima koji odgovaraju starosti deteta, kako bi zadovoljili razvojne potrebe male dece. Pripremljeno okruženje na otvorenom omogućava detetu da se slobodno kreće, da razvija svojevoljno kretanje i interakciju sa prirodom.

Putovanje mališana do nezavisnosti u ovakvom prelepom okruženju dovodi do prirodnog prelaza u predškolski program.   


U koordinaciji sa školskim odborom ILG, odobrena je nova struktura školarina za 2019-2020 *.

Nove cijene mogu se naći u nastavku i također će uključivati dnevne aktivnosti i aktivnosti nakon škole.

Školarina se može platiti u dve jednake rate, prva do 15. avgusta 2019. i druga do 01. decembra 2019. godine.

 
 
Za više informacije, molimo vas da kontaktirate administrativnu službu na info@ilg-ks.com
                                                                                      

Creche

 

(1 godine starosti)

Školarina

8:00 - 12:30pm

€3,050

8:00 - 3:00pm

€4,300

Mališani

 

(2 godine starosti)

Školarina

8:00 - 12:30pm

€3,050

8:00 - 3:00pm

€4,300

 
 
 

 Vrtić (3 godine starosti)

Celodnevni program 8:00 - 15:00
 
Program u vrtiću u ILG školi je osmišljen da bude dom van doma. Počinje praktičnim životnim i društvenim veštinama, zajednička nit tokom čitavog predškolskog iskustva, deca uče da se brinu o sebi i njihovom okruženju. Grupisanje dece različitih uzrasta pomaže deci da razviju osećaj zajedništva i podržava društveni razvoj.

Vaspitač dete vodi u pažljivo pripremljenom okruženju da otkriva i oseti koncepte, da se angažuje kroz vežbe i da savladava veštine. Akademika se uvodi kroz manipulativne materijale koji postavljaju osnovu od konkretnog do apstraktnog razmišljanja. 

Lekcije i aktivnosti u jezicima, matematici, nauci, i kulturi su zabavne i odražavaju stvarni svet, držeći decu zauzetom i srećnom dok stiču nove veštine i nezavisnost. Deca takođe imaju i vreme za biblioteku, učestvuju u izletima, i pozdravljaju posetioce u učionicama.

Krajnja svrha je da se pomogne detetu da postane pouzdan, nezavisni učenik u kreativnom, angažovanom okruženju, i da mu se na taj način pruži čvrsta osnova za učenje tokom života.   


U koordinaciji sa školskim odborom ILG, odobrena je nova struktura školarina za 2019-2020 *.

Nove cijene mogu se naći u nastavku i također će uključivati dnevne aktivnosti i aktivnosti nakon škole.

Školarina se može platiti u dve jednake rate, prva do 15. avgusta 2019. i druga do 01. decembra 2019. godine.

 

Pre škole

(3 godine starosti)

Školarina

8:00 - 3:00pm

€4,450

 
 

 Predškolsko (5 godina starosti)
Celodnoevni program 8:00 - 15:00
 

Predškolski program ILG školi nudi strukturni akademski program od 8:00-15:00 časova, sa fokusom na društveni, emotivni, i fizički razvoj svakod deteta pojedinačno u kreativnoj, razigranoj sredini.

Jezičke umetnosti, matematika, nauka, društvene nauke, muzičko, fizičko vaspitanje, i IKT su utkani u plan rada.

  • Jolly Learning upoznaje decu sa veštinama pred početak čitanja kroz korišćenje Jolly zvukova za zabavu i gladak uvod u foniku i čitanje.  
  • Matematički program, koji prati plan rada Svakodnevna matematika koji je razvijen od strane Univerziteta u Čikagu, između ostalog uvodi i operacije, šablone, funkcije i geometriju. 
  • Nauka se uvodi kroz praktične aktivnosti koje se fokusiraju na prirodnim naukama, nauci o zemlji, fizici, i nauci o svemiru i tehnologijama.

Specijalizovani vaspitači predaju posebne časove kao što su muzika, umetnost, i fizičko obrazovanje dva puta nedeljno. Deca takođe uživaju u izletima i specijalnim posetiocima tokom godine.

U koordinaciji sa školskim odborom ILG, odobrena je nova struktura školarina za 2019-2020 *.

Nove cijene mogu se naći u nastavku i također će uključivati dnevne aktivnosti i aktivnosti nakon škole.

Školarina se može platiti u dve jednake rate, prva do 15. avgusta 2019. i druga do 01. decembra 2019. godine.

 

 

Vrtić

 

(4 godina starosti)

Školarina

8:00 - 3:00pm

€4,450

Predškolsko

 

(5 godina starosti)

Školarina

8:00 - 3:00pm

Smanjena stopa (0%-40%) koju pokriva poslodava

€4,900

 

Stopa (41%-90%) pokrivena od strane poslodavca.

   €12,800

Standardna stopa (91%-100%) okrivena od strane poslodavca

€18,000

 

 Podstičemo nove roditelje da zakažu sastanak sa našim direktorom škole na info@ilg-ks.org i da posete školu kako bi više saznali o planu rada i učionicama, upisu i školarini.

 
 
Međunarodna akreditacija
Međunarodna akreditacija Akreditacija od strane AdvancED. Plan i program zasnovan na Common Core planu sa uputstvima na engleskom jeziku. Integrisani program albanskog jezika za one kojima je to maternji jezik.
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici Domaći i internacionalni vaspitači, kvalifikovani za razvoj deteta u ranom detinjstvu, nastavu i stručni rad
Savremeni objekti za učenje
Savremeni objekti za učenje Novi objekat usmeren ka učenicima, multimedijalni centar, naučna laboratorija, biblioteka, kafeterija, kao i zatvoreni / otvoreni sportski objekti i igrališta.
Uspeh za svakog učenika
Uspeh za svakog učenika Sredina za učenje usmerena ka deci koristeći MAP i DRA testiranja kako bi nastavu prilagodili svakom učeniku. ESL program i potpuno integrisane sportske aktivnosti, kao i aktivnosti nakon škole.
Domaća i međunarodna zajednica
Domaća i međunarodna zajednica Raznovrsna i podržavajuća školska zajednica koja zastupa preko 30 zemalja i 28 jezika. Aktivno angažovanje udruženja roditelja i nastavnika, kao i školskog odbora, pomaže roditeljima da učestvuju u obrazovanju svoje dece.
Letnji sajam i roštilj
11.06.2019 | 08:53
Sajam nauke
07.06.2019 | 13:41
Grade 5 razreda
07.06.2019 | 13:28
Dan djece
28.05.2019 | 11:01
Bee Day
14.05.2019 | 09:25
Letnji kamp
07.05.2019 | 14:33
Otvoren dan
03.05.2019 | 23:27
Informativna sesija kurikuluma
03.04.2019 | 10:15