Osnovni razredi od 1. - 5.

Osnovni razredi od 1. - 5.

ILG škola nudi osnovno obrazovanje od 1. – 5. razreda, i prati američke standarde zasnovane na Common Core standardima. Učenici polaze u prvi razred sa šest godina. 

Kao međunarodna škola, plan rada je prilagođen tako da odražava međunarodne učenike. Razumemo važnost različitosti u učionici, tako da nastavnici imaju iskustva u pomaganju učenicima koji po prvi put uče na engleskom jeziku.

 

U programu za jezičke umetnosti, ILG škola prati Journeys serijal, koji je objavio Houghton MifflinJourneys nudi integrisani model pismenosti. Uputstvo i primena se fokusiraju na četiri niti, čitanje i literatura, uključujući temeljne veštine, pisanje, govor i slušanje, i jezik, koji su povezani sa složenim tekstovima i temama na kojima se učenici angažuju.

Osnovni matematički program ILG škole prati Svakodnevnu matematiku, program koji je razvijen od strane Univerziteta u Čikagu i koji je objavio McGraw Hill. Svakodnevna matematika naglašava važnost refleksa broj-činjenica i omogućava različita uputstva koja se oslanjaju na strategijama koji osiguravaju uspeh učenika. Program takođe ohrabruje učenike da uče višestruka rešenja za obavljanje matematičkih operacija, tako da učenici mogu da izaberu način koji njima najviše odgovara.

 

Za nauku, ILG škola je izabrala Science program Skota Foresmana, od strane Pearson škole. Naučne studije uključuju četiri jedinice: prirodne nauke, nauku o zemlji, fizičke nauke, i svemir i tehnologije. Učenici teže da razumeju prirodni svet angažovanjem  na projektima koji im pomažu da razumeju vezu između nauke u tehnologije.

 

Osnovne studije su takođe prisutne i na specijalnim časovima koji uključuju fizičko vaspitanje, umetnost, muziku, francuski jezik, i IKT (kompjuterske tehnologije). 

 

U koordinaciji sa Odborom ILG škole, nova struktura školarine će stupiti na snagu za 2017-2018*. 

 

Osnovno obrazovanje

(1. -5. razred)

 

Školarina

 

8:00 - 15:00

 

€6,100 - €8,250

 
 


Roditelji, posetite ovaj link kako bi ste pristupili Weebly class stranici vašeg deteda.
 Podstičemo nove roditelje da zakažu sastanak sa našim direktorom škole na info@ilg-ks.org i da posete školu kako bi više saznali o planu rada i učionicama, upisu i školarini. 

Međunarodna akreditacija
Međunarodna akreditacija Akreditacija od strane AdvancED. Plan i program zasnovan na Common Core planu sa uputstvima na engleskom jeziku. Integrisani program albanskog jezika za one kojima je to maternji jezik.
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici Domaći i internacionalni vaspitači, kvalifikovani za razvoj deteta u ranom detinjstvu, nastavu i stručni rad
Savremeni objekti za učenje
Savremeni objekti za učenje Novi objekat usmeren ka učenicima, multimedijalni centar, naučna laboratorija, biblioteka, kafeterija, kao i zatvoreni / otvoreni sportski objekti i igrališta.
Uspeh za svakog učenika
Uspeh za svakog učenika Sredina za učenje usmerena ka deci koristeći MAP i DRA testiranja kako bi nastavu prilagodili svakom učeniku. ESL program i potpuno integrisane sportske aktivnosti, kao i aktivnosti nakon škole.
Domaća i međunarodna zajednica
Domaća i međunarodna zajednica Raznovrsna i podržavajuća školska zajednica koja zastupa preko 30 zemalja i 28 jezika. Aktivno angažovanje udruženja roditelja i nastavnika, kao i školskog odbora, pomaže roditeljima da učestvuju u obrazovanju svoje dece.