ILG škola

Dobrodošli u  ILG školu!

 

Prijavite se danas kako biste rezervisali mesto za vaše dete!

 

ILG škola je akreditovana od strane AdvancED! *

 

 

 

ILG škola je neprofitna, privatna ustanova koja nudi visoko kvalitetno obrazovanje na engleskom jeziku domaćoj i deci iz inostranstva iz više od 30 zemalja koji žive u Prištini, Kosovo. 

ILG škola
teži da u svakom učeniku razvije intelektualnu, emocionalnu, fizičku i kreativnu snagu kako bi dali pozitivni doprinos svetu.

 

 

ILG škola je akreditovana od strane AdvancED, neprofitne, nestranačke organizacije čiji obrazovni radnici sprovode rigorozne preglede na licu mesta predškolskih i K-12 škola širom sveta.

Registrovani kod Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova

Član Asocijacije škola centralne i istočne Evrope (CEESA)

 

Drago nam je da možemo podeliti naš letak sa vama. Za više informacija, kliknite na sledeći link. Flyer-2017 

Međunarodna akreditacija
Međunarodna akreditacija Akreditacija od strane AdvancED. Plan i program zasnovan na Common Core planu sa uputstvima na engleskom jeziku. Integrisani program albanskog jezika za one kojima je to maternji jezik.
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici Domaći i internacionalni vaspitači, kvalifikovani za razvoj deteta u ranom detinjstvu, nastavu i stručni rad
Savremeni objekti za učenje
Savremeni objekti za učenje Novi objekat usmeren ka učenicima, multimedijalni centar, naučna laboratorija, biblioteka, kafeterija, kao i zatvoreni / otvoreni sportski objekti i igrališta.
Uspeh za svakog učenika
Uspeh za svakog učenika Sredina za učenje usmerena ka deci koristeći MAP i DRA testiranja kako bi nastavu prilagodili svakom učeniku. ESL program i potpuno integrisane sportske aktivnosti, kao i aktivnosti nakon škole.
Domaća i međunarodna zajednica
Domaća i međunarodna zajednica Raznovrsna i podržavajuća školska zajednica koja zastupa preko 30 zemalja i 28 jezika. Aktivno angažovanje udruženja roditelja i nastavnika, kao i školskog odbora, pomaže roditeljima da učestvuju u obrazovanju svoje dece.