Tuition Fees

Tuition Fees

In coordination with the ILG School Board, the tuition fee structure is approved for 2019-2020*.

The rates can be found below and will include a daily snack and after-school activities.

Tuition Fees can be paid in two equal installments, the first by 15 August 2019 and the second by 1 December 2019.

Annual Tuition Fee in Euros (€)

Category

Ages of students

2019-2020 Tuition Fee 

Out of pocket payers

0% to 40% covered by employer

Payers with 41% to 90% covered by employer

Payers with 91% to 100%

covered by employer 

Tuition Reduced Rate 

Tuition Tiered Rate

Tuition Standard Rate

Pre-school

Crèche short day - until 12.30 

Ages 1-2

3 050 

4 150

4 150

Crèche long day - until 15.00 

4 300 

5 800 

5 800

Toddlers short day - until 12.30 

Ages 2-3

3 050 

4 150

4 150

Toddlers long day - until 15.00 

4 300 

5 800 

  5 800

Pre-kindergarten

Ages 3-4

4 450

6 200

  6 200

Kindergarten 

(formerly second-year Pre-k)  

Ages 4-5

4 450

6 200

6 200

Pre-primary 

(formerly Kindergarten)

Ages 5-6

4 900

7 500

10 000

Elementary

Grades 1 to 5 

Ages 6-11

6 100

9 500

15 500

Secondary

Grades 6 to 9

Ages 11-15

6 800

9 500

15 500

    
*Please fill in the below Tuition Questionnaire (above) and contact the office to see which rate applies to you.

If you have any questions, please contact: info@ilg-ks.org
 

Uslovi upisa
Uslovi upisa
ILG škola sada prima prijave za školsku godinu 2019/2020. Kako biste se prijavili, popunite prijemni obrazac, koji se nalazi na donjem linku, i vašu prijavu podnesite sa kopijama sledećih dokumenata učenika: 
 
- Pasoš/Izvod rođenih 
- Karton vakcinacije
- Zdravstveno osiguranje
- Knjižicu iz prethodne škole
 
Po prijemu vaše prijave, školska uprava će vam poslati potvrdu, kao i zahtev za plaćanje nepovratne takse za registraciju u iznosu od 300 evra, kako biste završili upis vašeg deteta. 
Škola ILG će nastaviti da proširuje nižu srednju školu, i sa zadovoljstvom objavljujemo da ćemo otvoriti 9. razred za narednu akademsku godinu 2019/2020. 
Vaš prijemni obrazac pošaljite na sledeću adresu: info@ilg-ks.org
Download: Uslovi upisa
Školarine
Školarine

U koordinaciji sa školskim odborom ILG, odobrena je nova struktura školarina za 2019-2020 *.

Nove cene možete naći u nastavku i takođe će uključivati dnevne snack i afterschool aktivnosti.

Troškovi školarine mogu se uplatiti u dve jednake rate, prva do 15. avgusta 2019. godine, a druga do 01. decembra 2019. godin

 

Creche

 

(1 godine starosti)

Školarina

8:00 - 12:30pm

€3,050

8:00 - 3:00pm

€4,300

Mališani

 

(2 godine starosti)

Školarina

8:00 - 12:30pm

€3,050

8:00 - 3:00pm

€4,300

Pre škole

(3 godine starosti)

Školarina

8:00 - 3:00pm

€4,450

Vrtić

 

(4 godina starosti)

Školarina

8:00 - 3:00pm

€4,450

Predškolsko

 

(5 godina starosti)

Školarina

8:00 - 3:00pm

Smanjena stopa (0%-40%) koju pokriva poslodava

€4,900

 

Stopa (41%-90%) pokrivena od strane poslodavca.

   €12,800

Standardna stopa (91%-100%) okrivena od strane poslodavca

€18,000

Osnovna škola

(1. -5. razred)

Školarina

8:00 - 3:00pm

Smanjena stopa (0%-40%) koju pokriva poslodava

€6,100

 

Stopa (41%-90%) pokrivena od strane poslodavca.

   €12,800

 

Standardna stopa (91%-100%) okrivena od strane poslodavca

     €18,000

 

Niža srednja škola

 

(6 - 9 razred)

Školarina

8:00 - 3:00pm

Smanjena stopa (0%-40%) koju pokriva poslodava

€6,800

Stopa (41%-90%) pokrivena od strane poslodavca.

   €12,800

 

Standardna stopa (91%-100%) okrivena od strane poslodavca

                                           €18,000

 
 
*Molim vas da ispunite donji upitnik povodom školarine i da kontaktirate kancelariju kako bi ste videli koja se tarifa odnosi na vas.
Ukoliko imate nekih pitanja, kontaktirajte nas na: info@ilg-ks.org. 

Download: Školarine
Informacije o plaćanju preko banke
Informacije o plaćanju preko banke

Sve transakcije plaćanja školarine se trebaju obaviti elektronskim putem na sledeći račun u banci. Molim vas da uključite sve naknade prenosa, naročito ako je transfer međunarodni.
 
 Banka: ProCredit Bank, Prishtina
 Naziv računa: International Learning Group
 Broj računa: 1110 1882 4500 0170
 IBAN Br.: XK051110 1882 4500 0170
 SWIFT CODE: MBKOXKPR
 
Adresa glavne filijale:  Pro Credit Bank

Ulica Majke Tereze br. 16

10 000 Priština, Republika Kosovo

Telefon: +381 38 555 777       Faks: +381 38 248 777

Pažnja: Unesite ime vašeg deteta u opisu transakcije, prilikom plaćanja školarine. 

 
Međunarodna akreditacija
Međunarodna akreditacija Akreditacija od strane AdvancED. Plan i program zasnovan na Common Core planu sa uputstvima na engleskom jeziku. Integrisani program albanskog jezika za one kojima je to maternji jezik.
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici
Visoko kvalifikovani vaspitači i nastavici Domaći i internacionalni vaspitači, kvalifikovani za razvoj deteta u ranom detinjstvu, nastavu i stručni rad
Savremeni objekti za učenje
Savremeni objekti za učenje Novi objekat usmeren ka učenicima, multimedijalni centar, naučna laboratorija, biblioteka, kafeterija, kao i zatvoreni / otvoreni sportski objekti i igrališta.
Uspeh za svakog učenika
Uspeh za svakog učenika Sredina za učenje usmerena ka deci koristeći MAP i DRA testiranja kako bi nastavu prilagodili svakom učeniku. ESL program i potpuno integrisane sportske aktivnosti, kao i aktivnosti nakon škole.
Domaća i međunarodna zajednica
Domaća i međunarodna zajednica Raznovrsna i podržavajuća školska zajednica koja zastupa preko 30 zemalja i 28 jezika. Aktivno angažovanje udruženja roditelja i nastavnika, kao i školskog odbora, pomaže roditeljima da učestvuju u obrazovanju svoje dece.
Letnji sajam i roštilj
11.06.2019 | 08:53
Sajam nauke
07.06.2019 | 13:41
Grade 5 razreda
07.06.2019 | 13:28
Dan djece
28.05.2019 | 11:01
Bee Day
14.05.2019 | 09:25
Letnji kamp
07.05.2019 | 14:33
Otvoren dan
03.05.2019 | 23:27
Informativna sesija kurikuluma
03.04.2019 | 10:15